Въпрос № 2-7 Трябва ли да се покажат отделните етапи във Времевия график за изпълнение на дейностите, Задачите, Фазите на Формата за научноизследователски развоен проект (в образеца и примера етапите не са показани)?? – с вх. 46-00-277/17.09.2016 г

Трябва ли да се покажат отделните етапи във Времевия график за изпълнение на дейностите, Задачите, Фазите на Формата за научноизследователски развоен проект (в образеца и примера етапите не са показани)?

ОТГОВОР

Съгласно чл.22, ал.1 от ПУСНИФ-2016 г. продължителността на научноизследователски развойни проекти е до 18 месеца, което се разпределя в две проекти години /в Приложение 2/. Във Времевия график за изпълнение на дейностите, Задачите, Фазите на Формата за научноизследователски развоен проект се посочват броя на месеците във всяка отделна проектна година, в която са включени отделните етапи за изпълнение на проекта.
Страницата е редактирана последно на: 29.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube