Въпрос № 3-12 Когато данък добавена стойност е невъзстановим за бенефициента/координатора и е възстановим за партньора, различно третиране на данък добавена стойност ли трябва да се приложи за частта от допустимите разходи, които ще бъдат поети от всяка страна? – с вх. 46-00-277/17.09.2016 г.

Когато данък добавена стойност е невъзстановим за бенефициента/координатора и е възстановим за партньора, различно третиране на данък добавена стойност ли трябва да се приложи за частта от допустимите разходи, които ще бъдат поети от всяка страна?

ОТГОВОР

Когато проектът се изпълнява съвместно от координатор и партньор/и, всеки от тях изготвя бюджет в зависимост от това в коя от следните категории попада:

при възстановим данък добавена стойност, ДДС не се включва в бюджета, при невъзстановим данък добавена стойност, ДДС се включва в бюджета.
Страницата е редактирана последно на: 29.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube