Въпрос № 3-13 Има ли ограничения за дневните ставки на спомагателния персонал?– с вх. 46-00-277/17.09.2016 г.

Има ли ограничения за дневните ставки на спомагателния персонал?

ОТГОВОР

Съгласно чл.32, т.6 от ПУСНИФ-2016г. разходите за спомагателен персонал се планират като обща сума, по отделно в ИНИ и ЕР, чиято максимална стойност може да бъде до 25%, спрямо основните разходи за персонал. При отчитане на разходите за спомагателен персонал се отчитат по отделни лица, длъжности, брой работни дни, възнаграждение и осигуровки за сметка на осигурителя.
Страницата е редактирана последно на: 29.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube