Въпрос № 1-46 Ако кандидатът има статут на стартиращо предприятие и представи Декларация за осигуряване на финансиране на проект по НИФ, прилагат ли се за него изискванията на точка 6.2 (респ. на точка 6.4 и на точка 6.5) от Раздел В на Правилника за оценка на проектни предложения? – с вх. 46-00-277/17.09.2016 г

Ако кандидатът има статут на стартиращо предприятие и представи Декларация за осигуряване на финансиране на проект по НИФ, прилагат ли се за него изискванията на точка 6.2 (респ. на точка 6.4 и на точка 6.5) от Раздел В на Правилника за оценка на проектни предложения?

ОТГОВОР

Съгласно т.6.12 от Раздел „В“ от Правилника за оценка „Кандидат или партньор, който има статут на стартиращо предприятие, за доказване на финансовия капацитет може да представи Декларация за осигуряване на финансиране на проект по НИФ, с която доказва финансовия си капацитет. Ако не представи такава декларация, за него се прилагат общите правила за оценка“.
Страницата е редактирана последно на: 29.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube