Въпрос № 2-9 Моля да дадете пояснение какво е различното значение на понятията „технически риск” и „научен риск”, което се има предвид в т. 6.2 на Приложение 2?– с вх. 46-00-277/17.09.2016 г

Моля да дадете пояснение какво е различното значение на понятията „технически риск” и „научен риск”, което се има предвид в т. 6.2 на Приложение 2.

ОТГОВОР

В процеса на изпълнение на проекта понятията за „технически риск“ и „научен риск“ се доближават, като „технически риск“ предполага отклонение от един или повече резултати на едно или повече бъдещи събития от тяхната очаквана стойност по отношение изпълнението на техническото задание на проекта, а при „научния риск“ по отношение на поставените научни задачи и изследвания.
Страницата е редактирана последно на: 29.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube