Въпрос № 2-10 По какъв начин се доказва съответствието с критерий „Проектът изцяло съответства и е съставна част от цялостната стратегия за развитие на предприятието”? За да се удовлетвори този критерий, задължително ли е да се представи Стратегически план на предприятието?– с вх. 46-00-277/17.09.2016 г

По какъв начин се доказва съответствието с критерий „Проектът изцяло съответства и е съставна част от цялостната стратегия за развитие на предприятието”? За да се удовлетвори този критерий, задължително ли е да се представи Стратегически план на предприятието?

ОТГОВОР

В т.6.3 „Икономическа перспективност“ от Приложение 2 „Форма за научноизследователски развоен проект“ към Правилникa за оценка на проектни предложения подробно са описани изискванията за съответствието на проекта със стратегическите планове за развитие на предприятието.

 
Страницата е редактирана последно на: 29.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube