Въпрос № 1-48 Може ли да кандидатства фирма регистрирана преди 3-4 години, но не извършваща дейност към момента. Същата разполага с иновация?– с вх. 46-00-275/16.09.2016 г

Може ли да кандидатства фирма регистрирана преди 3-4 години, но не извършваща дейност към момента. Същата разполага с иновация.

ОТГОВОР

На база на така представената информация съдържаща се във въпроса, фирмата е допустим кандидат, трябва обаче да имате предвид, че оценката за допустимост на кандидати за финансиране от фонда се извършва на база на всички условия за допустимост на предоставените документи. Фонда финансира предстоящи дейности по разработването на иновация.
Страницата е редактирана последно на: 11.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube