Въпрос № 1-50 Ще бъдат ли добавени допълни точки при оценяването, ако идеята за прототип на устройството, с което се кандидатства, бъде регистрирано като полезен модел или заявка за патент? – с вх. 94-00-154/12.09.2016 г

Ще бъдат ли добавени допълни точки при оценяването, ако идеята за прототип на устройството, с което се кандидатства, бъде регистрирано като полезен модел или заявка за патент?

ОТГОВОР

Съгласно т. I.2. раздел Г на Правилника за оценка  проектното предложение ще получи 3 точки, ако  изпълнението на проекта създава предпоставки за патентоване на резултата от проекта. В случай, че изпълнението на проекта създава предпоставки за полезен модел, проектното предложение ще получи 2 точки.
Страницата е редактирана последно на: 29.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube