Въпрос № 1-51 Ако кандидат е микропредприятие в партньорство с ВУЗ може ли да се възползва от Увеличението на интензитета на помощта и ако да в какви размери? Ако отговора е не моля за потвърждение, че при проект между микропредприятие и ВУЗ финансирането е 50% за ИНИ/25% за ЕР и съответно съфинансирането от страна на бенефициента е 50% за ИНИ и 75% за ЕР!– с вх. 94-00-146-2/04.10.2016 г

Ако кандидат е микропредприятие в партньорство с ВУЗ може ли да се възползва от Увеличението на интензитета на помощта и ако да в какви размери? Ако отговора е не моля за потвърждение, че при проект между микропредприятие и ВУЗ финансирането е 50% за ИНИ/25% за ЕР и съответно съфинансирането от страна на бенефициента е 50% за ИНИ и 75% за ЕР!

ОТГОВОР

Микропредприятието попада в категорията на МСП и при партньорство с ВУЗ, юридическо лице в качеството му на „организация за научни изследвания и разпространение на знания“, освен основния интензитет на помощта – 50% от допустимите разходи за ИНИ и 25% от допустимите разходи за ЕР, на основание чл.23, ал.2 от ПУСНИФ-2016 г., интензитетите на помощта могат да бъдат увеличени, както следва:

За микропредприятието:

  • за микропредприятие с 20% за ИНИ и ЕР;
  • за ефективно сътрудничество с 10% в ИНИ и 15% в ЕР, т.е интензитетът като цяло се получава 80% в ИНИ и 60% в ЕР;

За партньора „организация за научни изследвания и разпространение на знания“, отговорящ на изискванията на ПУСНИФ 2016 г.:

  • за ефективно сътрудничество с 15 % в ИНИ и 15% в ЕР, т.е интензитетът като цяло се получава 65 % в ИНИ и 40% в ЕР.

Разликата до 100 % представлява съфинансирането от страна на координатора/партньора.
Страницата е редактирана последно на: 11.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube