Инициативата ЕВРИКА

ЕВРИКА е трансевропейска мрежа за пазарно-ориентирана изследователска и развойна дейност в областта на промишлеността. Тя подпомага конкурентоспособността на европейските фирми чрез развиването на международно сътрудничество, което води до създаването на контакти и изграждането на мрежи за иновации. Целта й е да постигне пазарна реализация на резултатите от висококачествената научноизследователска и развойна дейност и да използва мултиплициращия ефект от съвместната работа за подобряване на качеството на живота.

Основният документ на инициативата ЕВРИКА е Декларацията от Хановер. В декларацията са заложени целите на инициативата, приоритетите и критериите на проектите, общите условия, изпълнението на проектите, координацията, връзките между ЕВРИКА, страните от ЕО и останалите форми на европейско сътрудничество.

Инициативата ЕВРИКА  е организационно-управленческа рамка, система от механизми, която предлага услуги за намиране на партньор, разпространение на информация и друго обслужване на промишлените предприятия, научните изследователски организации и университети за сътрудничество в областта на приложно технологичните изследвания. Получаването на статут „проект на ЕВРИКА” е запазена марка за качество в Европа, гаранция за изследванията и сигурност за пазарна успеваемост. Едно от големите достойнства на инициативата е, че запазената марка привлича рисков капитал за експериментиране на нови технологии в реална производствена и пазарна обстановка.

Инициативата ЕВРИКА  не разполага с централизирани фондове. Всяка страна – членка осигурява финансирането на своите изследвания по съвместния проект. Функционирането на Секретариата в Брюксел се покрива от вноските на членовете, чийто размер се определя пропорционално на брутния вътрешен продукт за страната.

В настоящия момент 39 държави са пълноправни членки на инициативата ЕВРИКА, а за 40-и член се приема Европейският съюз. Освен страните от ЕС в инициативата членуват Швейцария, Русия, БЮР Македония, Израел, Украйна, Турция и др.

Управлението и координацията на ЕВРИКА са следните:

1. Председател. Всяка година една от страните на инициативата изпълнява ролята на председател. Смяната на председателството става по време на Конференцията на министрите, която по традиция се провежда през месец юни. 

Португалия пое председателството на мрежата EUREKA, най-голямата публична глобална мрежа в областта на научноизследователската и развойна дейност и иновациите, на 1 юли 2021 г. Мандатът ще приключи на 30 юни 2022 г.

Стратегията зад новото Португалско председателство ще се ръководи от мотото: „Иновации за по-зелена, цифрова и по-здравословна планета чрез насърчаване на сътрудничеството“. Основните цели включват фокусиране върху подобряването на глобалния обхват на мрежата EUREKA, в Атлантическия регион и сътрудничеството със страни от Африка и Латинска Америка, в подобряването на инструментите за сътрудничество на мрежата за научноизследователска и развойна дейност и в укрепването на нейните международни позиции.

Това е третият път, когато Португалия, сред учредителите на мрежата EUREKA през 1985 г., поема нейното председателство. Понастоящем мрежата присъства в над 45 държави.

За повече информация:

https://www.ani.pt/en/news/ani-news/portugal-takes-over-chairmanship-eureka-network/

https://www.eurekanetwork.org/about-us/portuguese-chairmanship

https://eurekaportugal2021-22.pt/about/

2. Група на високо ниво (ГВН) – това е постоянния управителен орган на ЕВРИКА. Всяка страна-членка на инициативата и Европейската Комисия определя висш служител, който участва в заседанията на ГВН.

3. Национални координатори – представляват връзката между проектите и централните органи за координация на ЕВРИКА.

4. Секретариат –  със седалище в Брюксел. Координира дейността и отговаря за стимулиране развитието на инициативата.

На 25.06.2010 г. България е приета за пълноправен член на инициативата ЕВРИКА, след като декларацията за присъединяването на страната ни е подписана от заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма Евгени Ангелов и федералния министър на образованието и изследванията на Германия проф. Анет Шаван. Подписването се състоя по време на 25-та министерска конференция на организацията в Берлин.

С Решение № 658 на Министерския съвет от 23 юли 2009 г. правителството одобрява участието на България в инициативата ЕВРИКА и в съвместната програма ЕВРОСТАРС и възлага на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организацията и координацията на дейността по участието на страната в инициативата ЕВРИКА и съвместна програма ЕВРОСТАРС. Разходите за националното финансиране на българските организации, участващи в проекти на инициативата ЕВРИКА и в съвместната програма ЕВРОСТАРС, са за сметка на бюджета на Националния иновационен фонд и съгласно Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд.

Решение за одобряване на Декларацията от Хановер

Декларация от Хановер
Страницата е редактирана последно на: 26.01.2022
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube