Въпрос № 2-11 Каква е процедурата в случай, че експерт, който е включен в Екипа по проекта ( точка 3.2 от Формуляра)при подаване на проектно предложение, но в последствие поради обективни и уважителни причини не може да участва в него, да бъде заменен с нов експерт при изпълнението на проекта?– с вх. 94-00-191-1/04.10.2016 г.

Каква е процедурата в случай, че експерт, който е включен в Екипа по проекта ( точка 3.2 от Формуляра)при подаване на проектно предложение, но в последствие поради обективни и уважителни причини не може да участва в него, да бъде заменен с нов експерт при изпълнението на проекта?

ОТГОВОР

 

При невъзможност конкретен участник от основния персонал, планиран в бюджета на бенефициер, да участва в изпълнението на проекта,бенефициерът може да предложи на Агенцията да го замени с друг участник, зает по трудов договор. Тези промени за всеки етап не могат да се отнасят до повече от една трета от основния екип, планиран в бюджета на бенефициера /координатор или партньор/и/. Финансиращата институция разглежда постъпилото искане и при необходимост изисква становище от независимия експерт, като за решението си писмено уведомява бенефициера.

 

 

 
Страницата е редактирана последно на: 04.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube