Въпрос № 1-52 В отговор на въпрос 3-10 сте посочили, че „Институт на БАН може да участва като партньор, ако отговаря на условията на „организациите за научни изследвания и разпространение на знания“? Моля, уточнете, на какви условия трябва да отговарят организациите за научни изследвания, за да бъдат допустим партньор по проекта? Предполагаме, че имате предвид критериите за допустимост от раздел Б, относно допустимост на партньорите, но все пак ви молим за уточнение ?– с вх. 94-00-189-7/27.09.2016 г

В отговор на въпрос 3-10 сте посочили, че „Институт на БАН може да участва като партньор, ако отговаря на условията на „организациите за научни изследвания и разпространение на знания“? Моля, уточнете, на какви условия трябва да отговарят организациите за научни изследвания, за да бъдат допустим партньор по проекта? Предполагаме, че имате предвид критериите за допустимост от раздел Б, относно допустимост на партньорите, но все пак ви молим за уточнение.

ОТГОВОР

За да бъде допустим партньор за изпълнение на проект по осма конкурсна сесия на НИФ, организацията за научни изследвания и разпространение на знания трябва:

  • да отговаря на определението разписано в т.1 §1 от Допълнителните разпоредби на ПУСНИФ-2016г;
  • да бъде спазено изискването на чл.17, ал.2 на ПУСНИФ-2016г. да има статут на юридическо лице.Страницата е редактирана последно на: 04.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube