Въпрос № 1-53 Има ли някакъв публичен регистър или друго средство за проверяване дали дадена организация действително има статут на „организация за научни изследвания и разпространение на знания“. Счита ли се например, че всички университети, част от системата на висшето образование в България са такива организации? с вх. 94-00-189-7/27.09.2016 г

Има ли някакъв публичен регистър или друго средство за проверяване дали дадена организация действително има статут на „организация за научни изследвания и разпространение на знания“. Счита ли се например, че всички университети, част от системата на висшето образование в България са такива организации?

ОТГОВОР

Няма публичен регистър или друго средство за проверяване дали дадена организация действително има статут на  „организация за научни изследвания и разпространение на знания“.

При кандидатстване в т.ч., когато партньорът по проекта е университет, по време на проверката за административно съответствие и допустимост, оценка ще се прави за всеки конкретен случай, на база документите за създаване и функциониране на университета.

 
Страницата е редактирана последно на: 04.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube