Въпрос № 1-54 Има ли предвидени санкции за кандидат, който е получил висока оценка по критерий „патентоспособност“ на иновацията, но не е успял да придобие потентна защита на разработката си след изпълнение на проекта? с вх. 94-00-189/27.09.2016 г

Има ли предвидени санкции за кандидат, който е получил висока оценка по критерий „патентоспособност“ на иновацията, но не е успял да придобие потентна защита на разработката си след изпълнение на проекта?

ОТГОВОР

От значение за извършване на оценката за точното изпълнение на заложеното по проекта, ще се вземат предвид посочените индикатори за изпълнение на проекта.
Страницата е редактирана последно на: 05.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube