Въпрос № 3-14 Разходите за наем на помещение, попадат ли в разходите за външни услуги?– с вх. 46-00-262-2/19.09.2016 г.

Разходите за наем на помещение, попадат ли в разходите за външни услуги?

ОТГОВОР

В обхвата на допустимите разходи за външни услуги се включват:разходи за възлагане на научни изследвания на принципа на сделката между несвързани лица, разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за проекта. Разходи за наем на помещения не попадат в този обхват.
Страницата е редактирана последно на: 05.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube