Въпрос № 1-56 С оглед ограничението в обема и широкия обхват и задълбоченост на секциите, включени във Формата на проекта, то позволено ли е да изтриваме разяснителен или неприложим за проекта текст от предоставената стандартна бланка в Приложение 2?– с вх. 94-00-189-5/27.09.2016 г.

С оглед ограничението в обема и широкия обхват и задълбоченост на секциите, включени във Формата на проекта, то позволено ли е да изтриваме разяснителен или неприложим за проекта текст от предоставената стандартна бланка в Приложение 2?

ОТГОВОР

В Приложение 2 са дадени указания за начина на попълване, от които е видно, че не е допустимо изтриване или редактиране на вписания в образеца текст.
Страницата е редактирана последно на: 07.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube