Въпрос № 1-57 Ако партньорът по проект е стартиращо предприятие и то представи Декларация за осигуряване на финансиране на проект по НИФ, с която доказва финансовия си капацитет, трябва ли това стартиращо предприятие да удовлетворява в същото време и изискванията по т.6.2 и т.6.3 от (Правилник за оценка на проектните предложения)?– с вх. 94-00-139-3/28.09.2016 г.

Ако партньорът по проект е стартиращо предприятие и то представи Декларация за осигуряване на финансиране на проект по НИФ, с която доказва финансовия си капацитет, трябва ли това стартиращо предприятие да удовлетворява в същото време и изискванията по т.6.2 и т.6.3 от (Правилник за оценка на проектните предложения)?

ОТГОВОР

В Правилника за оценка на проектни предложения Раздел В, т.6.12 е разписано “Кандидат или партньор, който има статут на стартиращо предприятие, за доказване на финансовия капацитет може да представи Декларация за осигуряване на финансиране на проект по НИФ, с която доказва финансовия си капацитет. Ако не представи такава декларация, за него се прилагат общите правила за оценка.
Страницата е редактирана последно на: 07.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube