Въпрос № 1-59 Молим за разяснение- счита ли се за изследовател, и ако да- хабилитиран или нехабилитиран, притежателят на образователна и научна степен “доктор”? А притежателят на научна степен “доктор на науките”? Би било от голяма полза за нас, ако включите в отговора и списък на званията /степените, които отговарят на класификацията”хабилитиран ” и “нехабилитиран” изследовател.– с вх. 94-00-189-2/27.09.2016 г.

Молим за разяснение- счита ли се за изследовател, и ако да- хабилитиран или нехабилитиран, притежателят на образователна и научна степен “доктор”? А притежателят на научна степен “доктор на науките”?

Би било от голяма полза за нас, ако включите в отговора и списък на званията /степените, които отговарят на класификацията”хабилитиран ” и “нехабилитиран” изследовател.

ОТГОВОР

Изследователите могат да бъдат хабилитирани и нехабилитирани. В Закона за научните степени и научните звания са разписани подробно при какви условия се присъждат научни степени и звания.
Страницата е редактирана последно на: 07.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube