Въпрос № 1-60 Имам запитване от клиент с молба да предоставя услуга, в изпълнение на Въпрос 15 в Раздел А от Правилника за оценка на проектни предложения (Междинен счетоводен баланс (заверен от регистриран одитор) за периода януари 2016 г. – до месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване.) В качеството си на регистриран одитор, не мога да преценя съгласно кои стандарти следва да бъде изпълнен този ангажимент.– с вх. 94-00-196/28.09.2016 г.

Имам запитване от клиент с молба да предоставя услуга, в изпълнение на Въпрос 15 в Раздел А от Правилника за оценка на проектни предложения (Междинен счетоводен баланс (заверен от регистриран одитор) за периода януари 2016 г. – до месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване.) В качеството си на регистриран одитор, не мога да преценя съгласно кои стандарти следва да бъде  изпълнен този ангажимент.

ОТГОВОР

За периода от януари до септември 2016г. , кандидатите които имат статут на предприятие, независимо дали са стартиращи или не и организациите за научни изследвания и разпространение на знания, които нямат статут на институт към БАН или държавно висше училище, подават /като част от проектната документация/ Междинен счетоводен баланс, заверен от регистриран одитор по Закона за независимия финансов одит, както и одиторски доклад, издаден в съответствие с разпоредбите на МЕЖДУНАРОДЕН ОДИТОРСКИ СТАНДАРТ 805 – КОНКРЕТНИ СЪОБРАЖЕНИЯ – ОДИТИ НА ОТДЕЛНИ КОМПОНЕНТИ НА  ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И НА СПЕЦИФИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ, СТАТИИ ИЛИ ПОЗИЦИИ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ.
Страницата е редактирана последно на: 07.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube