Въпрос № 1-61 Може ли да кандидатства новосформирано ( без завършена финансова година) търговско дружество, което да не отговаря на изискванията за МСП, т.е. ако предприятието е голямо?– с вх. 94-00-245/04.10.2016 г.

Може ли да кандидатства новосформирано ( без завършена финансова година) търговско дружество, което да не отговаря на изискванията за МСП, т.е. ако предприятието е голямо?

ОТГОВОР

Големите предприятия са допустим кандидат, независимо от датата на регистрацията им.
Страницата е редактирана последно на: 07.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube