Въпрос № 3-16 Интензитетът на помощта за новосформирано търговско дружество със статут на голямо предприятие дали е съгласно Табл. 1, чл. 23, ал. 2 от ПУСНИФ?– с вх. 94-00-245/04.10.2016 г.

Интензитетът на помощта за новосформирано търговско дружество със статут на голямо предприятие дали е съгласно Табл. 1, чл. 23, ал. 2 от ПУСНИФ?

ОТГОВОР

Да интензитетът на помощта за търговско дружество със статут на голямо предприятие се определя съгласно Табл. 1, чл. 23, ал. 2 от ПУСНИФ.
Страницата е редактирана последно на: 07.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube