Въпрос № 1-62 Може ли както при другите новосформирани предприятия да докажем финансова разполагаемост в размер на пълният бюджет на проекта (в т.ч. БФП) чрез деклариране на средствата, съгласно раздел В, т. 6.12 от Правилника за оценка на проектни предложения?– с вх. 94-00-245/04.10.2016 г.

Може ли както при другите новосформирани предприятия да докажем финансова разполагаемост в размер на пълният бюджет на проекта (в т.ч. БФП) чрез деклариране на средствата, съгласно раздел В, т. 6.12 от Правилника за оценка на проектни предложения?

ОТГОВОР

Кандидат, който има статут на стартиращо предприятие по смисъла на чл.77 т.15 от ПУСНИФ 2016 г. може да докаже финансовия си капацитет чрез подаване на Декларация (Приложение 10).
Страницата е редактирана последно на: 07.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube