Въпрос № 1-63 Моля да разясните как да се тълкува изразът „разполага” в изречението по-долу от Раздел В, т. 4 от Правилника за оценка на проектни предложения: „Кандидатът (и партньорите) имат организационен и технически капацитет да изпълнят дейностите по проекта , ако разполагат с експерти с компетентности да изпълнят всички дейности проекта (за съответния участник по проекта). Моля посочете, с какви видове и брой документи се доказва разполагаемост на експерти, за да се попълни адекватно проектното предложение.– с вх. 94-00-245/04.10.2016 г.

Моля да разясните как да се тълкува изразът „разполага” в изречението по-долу от Раздел В, т. 4 от Правилника за оценка на проектни предложения:

„Кандидатът (и партньорите) имат организационен и технически капацитет да изпълнят дейностите по проекта , ако разполагат с експерти с компетентности да изпълнят всички дейности проекта (за съответния участник по проекта).

Моля посочете, с какви видове и брой документи се доказва разполагаемост на експерти, за да се попълни адекватно проектното предложение.

ОТГОВОР

Експертите предвидени да изпълняват дейности по изпълнение на проекта  се вписват  в т.3.2 и т.4.2 от Приложение 2 (Форма за научноизследователски развоен проект) с необходимата информация .
Страницата е редактирана последно на: 07.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube