Въпрос № 2-14 Във връзка с подаване на проектни предложения в 8-мата сесия на НИФ бих искала да получа разяснение на следния въпрос: „Методология“ в смисъла на „Методология за внедряване“ счита ли се за допустим обект на финансиране?– с вх. 46-00-295/04.10.2016 г.

Във връзка с подаване на проектни предложения в 8-мата сесия на НИФ бих искала да получа разяснение на следния въпрос:

„Методология“ в смисъла на „Методология за внедряване“ счита ли се за допустим обект на финансиране?

ОТГОВОР

Националния иновационен фонд финансира дейности насочени към разработването на нови или значително усъвършенствани продукти/технологии/услуги. Адекватността на предлаганата Методология е критерий за оценка на проектното предложение и има отношение към описанието, структурата и особеността на методите по разработване на иновацията. В този смисъл НИФ не финансира дейността свързана с внедряването на иновацията.

 
Страницата е редактирана последно на: 07.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube