Въпрос № 1-64 В отговора на въпрос 2-3, посочвате, че „фаза 1. от проекта винаги се нарича „Управление на проекта”. Моля за разяснение защо това е името на фазата и съответно какви са очакванията за съдържанието на фазата, с оглед нейното име. Също така разходите за ръководен персонал, допустими ли са за времето на изпълнение на целия проект? Така например, разходите за възнаграждения и осигуровки на ръководителят на проекта допустими ли са за целия срок на изпълнение на проекта, независимо от изследователската му работа, или неговите възнаграждения и осигуровки са допустими разходи само в периода на неговата изследователска работа по проекта? – с вх. 94-00-189-9/27.09.2016 г.

В отговора на въпрос 2-3, посочвате, че „фаза 1. от проекта винаги се нарича „Управление на проекта”.

Моля за разяснение защо това е името на фазата и съответно какви са очакванията за съдържанието на фазата, с оглед нейното име.

Също така разходите за ръководен персонал, допустими ли са за времето на изпълнение на целия проект? Така например, разходите за възнаграждения и осигуровки на ръководителят на проекта допустими ли са за целия срок на изпълнение на проекта, независимо от изследователската му работа, или неговите възнаграждения и осигуровки са допустими разходи само в периода на неговата изследователска работа по проекта?

ОТГОВОР

Проекти по Научноизследователската и развойната дейност (НИРД) имат нужда от координация и организация на проектните дейности, затова и фаза 1 е озаглавена Управление на проекта. Конкретното съдържание на дейностите по координация и организация се вписва от кандидатите в Приложение 2.

Разходите за възнаграждения и осигуровки на ръководителя на проекта са допустими за целия срок на изпълнение на проекта, ако са планирани в бюджета за съответното лице, с длъжност „ръководител на проекта“ и със съответните дни в ИНИ И ЕР.
Страницата е редактирана последно на: 07.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube