Въпрос № 1-65 Във формуляр 2 е посочено, че проектът трябва да е до 30 страници. Включват ли се в тези страници и посочените в края приложения и таблици?– с вх. 94-00-184/26.09.2016 г.

Във формуляр 2 е посочено, че проектът трябва да е до 30 страници. Включват ли се в тези страници и посочените в края приложения и таблици?

ОТГОВОР

Във ПРИЛОЖЕНИЕ 2  Форма за научноизследователски развоен проект е заложено в самото начало, че проекта следва да е представен в съответствие с примерната форма, като е отразено, че трябва да е с препоръчителен обем между 20 и 30страници. В тези страници се включват и таблиците.
Страницата е редактирана последно на: 07.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube