Въпрос № 1-66 Моля, за вашето разяснение – по тази сесия всички ли кандидати и партньори, които са със статут на предприятие са задължени да представят Междинен счетоводен баланс със заверка от регистриран одитор? Или само тези, които подлежат на задължителен финансов одит съгласно Закона за счетоводството, чл. 37?– с вх. 94-00-189-10/27.09.2016 г.

Моля, за вашето разяснение – по тази сесия всички ли кандидати и партньори, които са със статут на предприятие са задължени да представят Междинен счетоводен баланс със заверка от регистриран одитор? Или само тези, които подлежат на задължителен финансов одит съгласно Закона за счетоводството, чл. 37?

ОТГОВОР

Да, всички кандидати и партньори, които са със статут на предприятие са задължени да представят Междинен счетоводен баланс със заверка от регистриран одитор за периода януари 2016 г. – до месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване. (: https://www.sme.government.bg/?p=34608)
Страницата е редактирана последно на: 07.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube