Mеждународнo изложение за храни и напитки SIAL

Име на проявата: Mеждународнo изложение за храни и напитки SIAL

Място на провеждане: Торонто, Канада

 

Период на провеждане: 11-13 Май 2011 г.

 

Интернет сайт: www.sialcanada.com

 

Приложение: Писмо вх. № 01-92-00-32-13/03.05.2011 за приключване
Страницата е редактирана последно на: 08.08.2011

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: