Въпрос № 2-15 В тематична облсат “Мехатроника и чисти технологии” допустимо ли е участието с проект за иновационна машина /прототип/ в областта на селското стопанство или преработващата промишленост?– с вх. 94-00-195/28.09.2016 г.

В тематична облсат “Мехатроника и чисти технологии” допустимо ли е участието с проект за иновационна машина /прототип/ в областта на селското стопанство или преработващата промишленост?– с вх. 94-00-195/28.09.2016 г.

ОТГОВОР

Обхватът и съдържанието на тематична област “Мехатроника и чисти технологии”  са посочени в чл.20, ал.4 от ПУСНИФ 2016. Преценката за това дали проектното предложение попада в допустима тематична област за финансиране ще се извършва за всеки конкретен случай, като се вземат предвид дейностите, които ще се изпълняват по проекта и заложените резултати. Ако проектното Ви предложение е от областта на селското стопанство, моля да имате предвид разпоредбите на чл.19, ал.1 и ал.8 от Правилата за управление на средствата на НИФ 2016 г. и т.9 от Раздел “В” от Правилника за оценка на проектните предложения. Оценката за спазване на условията  на чл.19, ал.1 и ал.8 от Правилата за управление на средствата на НИФ 2016 г. ще се прави за всеки конкретен случай, като се вземат предвид дейностите, които ще се изпълняват по проекта, заложените резултати по проекта и предвидените разходи в бюджета на кандидата и партньора предприятие. Можете да се запознаете с определенията за “селскостопански продукт”, “първично селскостопанско производство”, “преработка на селскостопански продукти” и “търговия със селскостопански продукт”, дадени в чл.2 от Регламент (ЕС)651/2014 г.

 
Страницата е редактирана последно на: 12.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube