Въпрос № 1-68 За да участва като партньор в проект по 8-ма конкурсна сесия на НИФ, необходимо условие ли е нестартиращо предприятие (ЕООД), да е имало заети лица през последните три приключени финансови години, освен управителя? Ако „да“, какъв минимален брой заети лица се приема за достатъчен?“– с вх. 94-00-139-7/29.09.2016 г.

За да участва като партньор в проект по 8-ма конкурсна сесия на НИФ, необходимо условие ли е нестартиращо предприятие (ЕООД), да е имало заети лица през последните три приключени финансови години, освен управителя? Ако „да“, какъв минимален брой заети лица се приема за достатъчен?“

ОТГОВОР

В съответствие с изискванията на т. 15 от Правилника за оценка на проектни предложения кандидатите/партньорите, които ползват статут на предприятие с изключение на големите предприятия следва да представят отчет за заетите лица за последните 3 приключени финансови години. В ПУСНИФ 2016 и в Правилника за оценка на проектни предложения няма изискване по отношение на минималния брой заети лица.
Страницата е редактирана последно на: 13.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube