Въпрос № 1-69 “Здравейте. Казвам се Петър Александров и представлявам Фирма за производство на Транспортни Ленти в София. Чух по радиото вашата реклама и искам да попитам какъв е реда за кандидатстване за Евросубсидии. Ако е възможно да ми предоставите телефон или да ме упътите какво трябва да направя. Лек и успешен ден.“– с вх. 94-00-190/27.09.2016 г.

“Здравейте. Казвам се Петър Александров и представлявам Фирма за производство на Транспортни Ленти в София. Чух по радиото вашата реклама и искам да попитам какъв е реда за кандидатстване за Евросубсидии. Ако е възможно да ми предоставите телефон или да ме упътите какво трябва да направя. Лек и успешен ден.“

ОТГОВОР

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) е организацията, която координира дейността по програма Евростарс – 2  в България. Програмата Евростарс-2 предоставя възможност за съвместно национално и европейско финансиране на международни научноизследователски проекти. Програма Евростарс 2 е съвместна инициатива на Еврика и Европейската комисия. Целта й е да осигури финансиране за пазарно ориентирани научни изследвания и експериментално развитие с активното участие на малки и средни предприятия, осъществяващи научно-развойна дейност. Секретариатът на ЕВРИКА е изпълнителната структура, която управлява съвместната програма Евростарс-2, наблюдава изпълнението ѝ и получава, разпределя и наблюдава финансовото участие на Общността в съвместната програма Евростарс-2. Секретариатът на ЕВРИКА надлежно обявява процедура за непрекъснато набиране на проекти с една или две крайни дати на година за периода 2014-2020 г. и организира централизираното оценяване на предложенията по Евростарс-2. При обявяване на отворена процедура, водещият партньор по проекта подава заявление за участие на английски език и по електронен път на интернет страницата на програмата Евростарс: http://eurostars-eureka.eu. Необходимо е да бъде подписан и Консорциум между партньорите, участващи в проекта. Оценката на проектните предложения се извършва от технически експерти и Независима експертна комисия към Секретариата на ЕВРИКА в рамките на три месеца от съответната крайна дата на отворената процедура. Списъкът с класираните проекти се предлага за одобрение от Групата на високо равнище по програма Евростарс. След това всяка една от страните-членки трябва да обяви възможностите за финансиране на проектите с участие на местни организации.

Подробна информация за програмата може да бъде намерена на интернет страницата на програмата Евростарс: http://eurostars-eureka.eu. или на интернет страницата на Агенцията, раздел Еврика и Евростарс: https://www.sme.government.bg/?page_id=33310
Страницата е редактирана последно на: 13.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube