Въпрос № 1-70 Необходимо ли е държавно висше училище да представи Междинен счетоводен баланс (заверен от одитор) за периода от януари 2016 г. до месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване, като се има предвид, че такъв баланс се заверява от Сметната палата веднъж годишно?– с вх. 46-00-295-3/11.10.2016 г.

Необходимо ли е държавно висше училище да представи Междинен счетоводен баланс (заверен от одитор) за периода от януари 2016 г. до месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване, като се има предвид, че такъв баланс се заверява от Сметната палата веднъж годишно?

ОТГОВОР

Само ако държавното висше училище е партньор по проекта, съгласно „Правилника за оценка на проектните предложения“, Раздел А, т.16 – „ В случай, че партньор по проекта е държавно висше училище, регистрирано в България или институт към Българската академия на науките, финансово отчетните документи по тази точка не се представят“.

 
Страницата е редактирана последно на: 13.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube