Въпрос № 1-71 Разходите за софтуер, който е необходим за реализирането на проекта могат ли да се причислят към разходи за дълготрайни нематериални активи, т.е. допустими разходи съгласно ПУСНИФ -2016, чл.33, т.2? – с вх. 94-00-260-2/10.10.2016 г.

Разходите за софтуер, който е необходим за реализирането на проекта могат ли да се причислят към разходи за дълготрайни нематериални активи, т.е. допустими разходи съгласно ПУСНИФ -2016, чл.33, т.2?

ОТГОВОР

Разходите за софтуер са допустим разход по проект на Национален иновационен фонд, ако отговарят на изискванията на чл.51 от ЗКПО.

 

 

 

 
Страницата е редактирана последно на: 14.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube