Въпрос № 1-72 Ако за дейностите по изпълнение на проекта се предвижда закупуване на софтуер, то той в коя таблица на Приложение 2 (Форма за научноизследователски развоен проект) се вписва – „Инструменти и оборудване за изпълнение на проекта“ или „Необходими материали/консумативи за изпълнението на проекта“? – с вх. 94-00-260-1/10.10.2016 г.

Ако за дейностите по изпълнение на проекта се предвижда закупуване на софтуер, то той в коя таблица на Приложение 2 (Форма за научноизследователски развоен проект) се вписва – „Инструменти и оборудване за изпълнение на проекта“ или „Необходими материали/консумативи за изпълнението на проекта“?

ОТГОВОР

 При планиране на закупуване на софтуер за нуждите на проекта е необходимо той да бъде вписан в „Инструменти и оборудване за изпълнение на проекта“ в Приложение 2 (Форма за научноизследователски развоен проект).

 
Страницата е редактирана последно на: 14.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube