Въпрос № 1-73 Допустими ли са разходи за командировки в чужбина, когато те са свързани с обучения и посещаване на конференции? Посещението на подобни мероприятия би довело до усвояване на най-добри практики в тематичната област на проекта и прилагането им за успешното му реализиране. – с вх. 94-00-260/10.10.2016 г.

Допустими ли са разходи за командировки в чужбина, когато те са свързани с обучения и посещаване на конференции? Посещението на подобни мероприятия би довело до усвояване на най-добри практики в тематичната област на проекта и прилагането им за успешното му реализиране.

 ОТГОВОР

 Разходите за командировка в чужбина са допустим разход за основния персонал, в случай, че пътуването е свързано с конкретна дейност по проекта, само в случаите когато при изпълнението на съответния проект участват партньори от други държави- членки на ЕС. Ако проектът не включва партньори от други държави, разходи за командировка в чужбина са недопустими.
Страницата е редактирана последно на: 14.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube