Въпрос № 1-75 Може ли услугите по счетовоство на проекта да се извършват като външна услуга, вместо чрез спомагателен персонал по проекта? – с вх. 94-00-189-16/06.10.2016 г.

Може ли услугите по счетовоство на проекта да се извършват като външна услуга, вместо чрез спомагателен персонал по проекта?

ОТГОВОР

Разходите за счетоводни услуги се планират само в спомагатален персонал по проекта, назначен по основно трудово провоотношение по проекта или допълнително трудово правоотношение, в т.ч по чл.110 и чл.111 от Кодекса на труда.
Страницата е редактирана последно на: 14.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube