Въпрос № 1-76 Всяка външна услуга трябва да е свързана с възлагане на научни изследвания? – с вх. 94-00-189-16/06.10.2016 г.

Всяка външна услуга трябва да е свързана с възлагане на научни изследвания?

ОТГОВОР

Допустими разходи за външни услуги са разходи по договори сключени за възлагане на научни изследвания и разходи за консултантски и еквивалентни услуги, свързани изключително с дейността по проекта /при попълване на Приложение 2 от конкурсната документация е необходимо да се поясни към какви резултати е насочена тази дейност/.
Страницата е редактирана последно на: 14.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube