Въпрос № 2-16 Допустим ли е по Процедурата кандидат, който има издаден патент за технология, при условие, че технологията е теоретично разписана и не е практически тествана?Може ли иновацията да бъде вече патентована? Придобитият патент носи ли допълнителни точки и ако да колко?Допустимо ли е носителят на патентна за иновация да бъде нает по трудово правоотношение в предприятието- кандидат?– с вх. 94-00-250/06.10.2016 г.

Допустим ли е по Процедурата кандидат, който има издаден патент за технология, при условие, че технологията е теоретично разписана и не е практически тествана?Може ли иновацията да бъде вече патентована? Придобитият патент носи ли допълнителни точки и ако да колко?Допустимо ли е носителят на патентна за иновация да бъде нает по трудово правоотношение в предприятието- кандидат?

ОТГОВОР

Патентът удостоверява промишлената приложимост на технологията, тоест възможността, последната да бъде многократно използвана, в който и да е отрасъл на промишлеността и селското стопанство. Фондът финансира дейности свързани със самата разработка на иновативната идея. По аналогия и планирания в бюджета основен персонал ще изпълнява предстоящи задачи.
Страницата е редактирана последно на: 14.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube