Въпрос № 1-80 Допустимо ли е едно и също физическо лице (въпросният едноличен търговец) да изпълнява две функции – в една част от времето си да изпълнява функцията на ръководител проект, а в другата част от времето си – на изследовател. В проектите по Н2020 е допустимо, но тук не е ясно?– с вх. 46-00-297/04.10.2016 г.

Допустимо ли е едно и също физическо лице (въпросният едноличен търговец) да изпълнява две функции – в една част от времето си да изпълнява функцията на ръководител проект, а в другата част от времето си – на изследовател. В проектите по Н2020 е допустимо, но тук не е ясно?

ОТГОВОР

Допустимо е едно и също физическо да изпълнява две функции по проекта, ако притежава необходимата квалификация за съответните длъжности и има сключен трудов договор за изпълнението им.

 
Страницата е редактирана последно на: 14.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube