Въпрос № 1-81 Уважаеми дами и господа, на информационния ден на НИФ 8-ма сесия, проведен в София, беше поставен въпросът за участие на търговски дружества, които имат отрицателен финансов резултат да последните три, две една години. Беше даден устен отговор, че вероятно това условие ще отпадне по две причини- големи дружества с достатъчен финансов капацитет са недопустим кандидат поради загуби от изминали години, а новосъздадени фирми на един месец без традиции, опит и оборот са допустим кандидат, което поставя двете категории фирми в неравностойно положение. – с вх. 94-00-161/13.09.2016 г.

Уважаеми дами и господа, на информационния ден на НИФ 8-ма сесия, проведен в София, беше поставен въпросът за участие на търговски дружества, които имат отрицателен финансов резултат да последните три, две една години. Беше даден устен отговор, че вероятно това условие ще отпадне  по две причини- големи дружества с достатъчен финансов капацитет са недопустим кандидат  поради загуби от изминали години, а новосъздадени фирми на един месец без традиции, опит и оборот са допустим кандидат, което поставя двете категории фирми в неравностойно положение.

ОТГОВОР

Условията за допустимост на кандидати в това число и финансов капацитет са разписани в т.6 на Правилника за оценка на проектни предложения и не подлежат на промяна в рамките на обявената конкурсна сесия.

 
Страницата е редактирана последно на: 14.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube