Въпрос № 3-17 Какво е тълкуванието/определението по схемата за „материал“ при залагане в проекта на разходи за материали. Например, ако кандидатстваме за разработката на прототип за иновативен електромобил, ще се считат ли за материали: електромотори, батерии, тръби и профили, електронни компоненти, платки, окачване, планки, джанти, гуми, стъкла, като единичната им цена варира от 100 лв. до 20 000 лв., а общата стойност на материалите очакваме да е над 300 000 лв.? – с вх. 94-00-186/27.09.2016 г.

Какво е тълкуванието/определението по схемата за „материал“ при залагане в проекта на разходи за материали. Например, ако кандидатстваме за разработката на прототип за иновативен електромобил, ще се считат ли за материали: електромотори, батерии, тръби и профили, електронни компоненти, платки, окачване, планки, джанти, гуми, стъкла, като единичната им цена варира от 100 лв. до 20 000 лв., а общата стойност на материалите очакваме да е над 300 000 лв.?

ОТГОВОР

Материалът е актив, който има веществена форма. В бюджета на проекта се планират материали, които са необходими при изработването на опитния образец (прототипа), цел на проекта. В случаите когато се изработва прототип, материалните активи, които се влагат в него нямат характер на дълготраен материален актив независимо от единичната цена на актива. Необходимо е в забележка /под таблица „Разходи за материали/консумативи“/  изрично да посочите материалите, които ще се включат в изработения прототип и ще отчетете като материали, въпреки че  стойностният праг отговаря на изискванията на чл.50 от ЗКПО.
Страницата е редактирана последно на: 14.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube