Въпрос № 1-83 Какви са определенията/изискванията за хабилитиран изследовател, нехабилитиран изследовател и технически персонал? Напр. хабилитираните/нехабилитираните изследователи по проекта трябва ли да имат научна степен?– с вх. 94-00-186/27.09.2016 г.

Какви са определенията/изискванията за хабилитиран изследовател, нехабилитиран изследовател и технически персонал? Напр. хабилитираните/нехабилитираните изследователи по проекта трябва ли да имат научна степен?

ОТГОВОР

Хабилитирани изследователи са – доцент (старши научен сътрудник II), професор (старши научен сътрудник I степен), академик и член кореспондент на БАН.  Нехабилитирани изследователи са –  асистент и главен асистент (респективно -научен сътрудник III степен, научен сътрудник II и научен сътрудник I степен),  работещи в научни организации (институти и висши училища), към нехабилитирани изследователи могат да се отнесат и специалистите с висше образование със степен „Магистър“. Технически персонал – могат да бъдат инженери в съответната област, както и специалисти със средно специално образование, като характера на тяхната дейност при изпълнение на проекта не е изследователски, а по-скоро изпълнителски.
Страницата е редактирана последно на: 14.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube