Въпрос № 2-17 Във връзка с изискването по схемата – разработваните иновации да не достигат до готов пазарен продукт – какво е тълкуванието за готов пазарен продукт? Например, ако разработваме иновативно изделие, за да стигне до пазара, е необходимо да се дозира в съответните опаковки. Счита ли се в този случай, готов пазарен продукт изделието с опаковка? Изделието, което ще се разработва, но не може да бъде продадено преди дозиране и опаковане, респ. за предприятието не е готов пазарен продукт, може ли да е предмет на разработване по проекта?– с вх. 94-00-186/27.09.2016 г.

Във връзка с изискването по схемата – разработваните иновации да не достигат до готов пазарен продукт – какво е тълкуванието за готов пазарен продукт? Например, ако разработваме иновативно изделие, за да стигне до пазара, е необходимо да се дозира в съответните опаковки. Счита ли се в този случай, готов пазарен продукт изделието с опаковка? Изделието, което ще се разработва, но не може да бъде продадено преди дозиране и опаковане, респ. за предприятието не е готов пазарен продукт, може ли да е предмет на разработване по проекта?

ОТГОВОР

Отговорът на поставения от Вас въпрос предполага конкретно разписване на дейностите по проекта, които са обект на оценка, както и на след проектните дейности които ще са насочени към достигането на готов пазарен продукт.

 

 

 
Страницата е редактирана последно на: 14.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube