Въпрос № 1-84 Разходи за амортизации на инструменти и оборудване ще се признават ли за съществуващи в компанията ИО, които ще се използват по проекта?– с вх. 94-00-189-28/13.10.2016 г.

Разходи за амортизации на инструменти и оборудване ще се признават ли за съществуващи в компанията  ИО, които ще се използват по проекта?

ОТГОВОР

Начислените амортизации на закупеното предварително оборудване/преди влизане в сила на договора за финансиране на НИРП по НИФ/ не са допустим разход по проекта.
Страницата е редактирана последно на: 17.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube