Въпрос № 1-85 „Моля, за разяснение: На етап изпълнение на проекта, кой изпълнява процедурите за избор на изпълнител съгласно ЗОП/ЗУСЕСИФ – само координатора или и партньорите? На какъв принцип се избира предмета на процедурата? В примера: Ако координатора е заявил закупуването на 6 мобилни работни станции /лаптопи/, необходими за развойните дейности по проект в областта на ИКТ, а неговия партньор по проекта, е заявил 4 такива станции, то на етап изпълнение на проекта, колко процедури ще се изпълняват – две или една?“– с вх. 94-00-189-25/07.10.2016 г.

„Моля, за разяснение:  На етап изпълнение на проекта, кой изпълнява процедурите за избор на изпълнител съгласно ЗОП/ЗУСЕСИФ – само координатора или и партньорите? На какъв принцип се избира предмета на процедурата?

В примера: Ако координатора е заявил закупуването на 6 мобилни работни станции /лаптопи/, необходими за развойните дейности по проект в областта на ИКТ, а неговия партньор по проекта, е заявил 4 такива станции, то на етап изпълнение на проекта, колко процедури ще се изпълняват – две или една?“

ОТГОВОР

Преди извършване на доставка, планирана в бюджета на проекта се прави процедура за избор на доставчик, в случаите и при условията посочени в чл. 35 от ПУСНИФ 2016 г., поотделно за координатора и партньора/ите на проекта. Процедурата за избор на доставчик, подробно е разписана в чл. 78 на Процедура за административно и финансово отчитане на проекти по НИФ – 2016 г.

 
Страницата е редактирана последно на: 17.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube