Въпрос № 1-86„Какви разходооправдателни документи се изискват, при отчитане на разходи във връзка с помощен персонал (счетоводител, юрист и т.н)”? – с вх. 94-00-189-26/07.10.2016 г.

„Какви разходооправдателни документи се изискват, при отчитане на разходи във връзка с помощен персонал (счетоводител, юрист и т.н)”?

ОТГОВОР

Редът за отчитане на спомагателните разходи за персонал е еднакъв с този за отчитане на основните разходи за персонал. Необходимите документи за отчитане на разходите за персонал, подробно са разписани в чл. 81 от Процедура за административно и финансово отчитане на проекти по НИФ – 2016 г.
Страницата е редактирана последно на: 17.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube