Въпрос № 1-87 Стартиращите предприятия трябва ли да отговарят на условието (Раздел В: 6.2.2) за наличие на активи, покриващи стойността на сумата на проекта, с който се кандидатства? – с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Стартиращите предприятия трябва ли да отговарят на условието (Раздел В: 6.2.2) за наличие на активи, покриващи стойността на сумата на проекта, с който се кандидатства?

ОТГОВОР

Съгласно раздел В, т.6.12 от Правилника за оценка на проектните предложения Кандидат или партньор, който има статут на стартиращо предприятие, за доказване на финансовия капацитет може да представи Декларация за осигуряване на финансиране на проект  по НИФ, с която доказва финансовия си капацитет. Ако не се представи такава декларация, за него се прилагат общите правила за оценка.
Страницата е редактирана последно на: 17.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube