Въпрос № 1-89 С какъв капитал трябва да разполага стартиращо предприятие, за да покрива изискванията на настоящата програма? Какъв е начинът на разплащане между страните, възможни ли са междинни плащания и какъв е механизмът?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

С какъв капитал трябва да разполага стартиращо предприятие, за да покрива изискванията на настоящата програма? Какъв е начинът на разплащане между страните, възможни ли са междинни плащания и какъв е механизмът?

ОТГОВОР

Изискванията за разполагаемост на капитала са разписани в Правилника за оценка на проектните предложения. Принципът на плащане на БФП е: след представяне на отчет за изпълнение на етап по проекта и одобрен от Агенцията технически и финансов отчет за съответния етап. При разполагаемост на средствата в бюджета на Агенцията, ПУСНИФ 2016 г., позволява авансово превеждане на БФП за определен етап, срещу представена банкова гаранция.
Страницата е редактирана последно на: 17.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube