Въпрос № 1-90 Може ли стартиращо предприятие да участва с един проект по различни програми (едновременно финансирани от европейски и държавен бюджет)? Ако се финансират различни дейности? – с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Може ли стартиращо предприятие да участва с един проект по различни програми (едновременно финансирани от европейски и държавен бюджет)? Ако се финансират различни дейности?

ОТГОВОР

Недопустимо е един проект  да бъде финансиран от различин програми. Отделни проектни дейности могат да бъдат финансирани от друг публичен източник, но в този случай не могат да бъдат финансирани от НИФ.
Страницата е редактирана последно на: 17.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube