Въпрос № 1-91 Допустим разход ли е закупуване на оборудване, нужно за реализиране на проекта? Нужно ли е част от оборудването да е закупено предварително? – с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Допустим разход ли е закупуване на оборудване, нужно за реализиране на проекта? Нужно ли е част от оборудването да е закупено предварително?

ОТГОВОР

Да допустим разход е ако е планирано в Приложение 2 и Приложение 3. Начислените амортизации на закупеното предварително оборудване /преди влизане в сила на договора за финансиране на НИРП по НИФ/ не е допустим разход по проекта.
Страницата е редактирана последно на: 17.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube